Kurser

 

Vi dyker Sveriges minst exploaterade dykdestination!

 

Vi Instruktörer på Västervik Dykcenter har mångårig erfarenhet av att utbilda dykare på alla nivåer.

Alla våra kurser underviser vi enligt PADI standards.

I Västervik Dykcenter ebjuder vi mögliheten att delta i "Zero to Hero" - en utbildningsprogram från nybörjare till dykproffs.

Våra erfarenheter från att jobba med dykning både i Sverige och utomlands innebär att vi kan dela med oss och förbereda dig för dykvärlden och på vad det faktiskt handlar om att jobba som Divemaster och Instruktör. Därför har vi, utöver alla obligatoriska moment - både i teori och praktik - ökat på kursen med olika “trix of the trade”. Till exempel hur man söker jobb och blir attraktiv i dykbranchen eller hur man håller säkerheten på högsta nivå. Kort sagt det du behöver kunna för att faktiskt kunna träda rakt in i rollen som Divemaster! Vi har med stor framgång utbildat Divemasters som idag gör dyksemestern minnesvärd runt hela världen. En gedigen yrkesutbildning till ditt drömjobb.

Open Water Diver Kurs

 

Det här är kursen som öppnar upp de första dörrarna till den tysta, oupptäckta världen under havsytan. Under kursens gång lär du dig grundläggande dyktekniker om undervattensvärlden och om dykutrustningen.

Efter kursen är du utbildad att dyka till 18 meter tillsammans med dykkamrat. Certifikatet du erhåller gäller i hela världen.

Under Open Water Diver kursen får du tre teorilektioner. Du kommer själv att förbereda dig genom att läsa fem kapitlen och svara på en rad frågor som kallas kunskapskontroll i slutet på varje kapitel.

Det kommer ochså att vara ett quizz med 10 frågor efter varje lektion och på det sättet vet vi om det är något vi behöver repetera. Efter lektion fem kommer du att få ett prov med “multiple choice” frågor.

 

Vi kommer attt träna på olika dykrelaterade övningar i bassäng innan vi ger oss ut i havet. Det är fem bassänglektioner där din instruktör kommer att demonstrera övningar som du sedan får träna på.

Detta gör vi för att du ska kunna känna dig trygg och avslappnad när vi kommer ut på våra havsdyk.

 

Havsdyken är fyra till antalet och dom kommer vi att göra på olika djup men vi tar tar det lugnt och kommer inte ta “nästa steg” förrän du känner dig bekväm med det “tidigare steget”.

 

Det är viktigt att man inte känner sig stressad så vi tar den tid som behövs. Skulle det

vara så att någon behöver längre tid erbjuder vi ett femte dyk så att alla ska känna att man får en gedigen dykutbildning

Advanced Open Water Diver

 

Kursen inriktar sig mer mot dykupplevelsen, där du ökar på dina dykfärdigheter under säkra förhållanden.

Inför kursens fem “Adventure Dives” kommer du att förbereda dig på ett liknande sätt som under Open Water kursen. Du läser det kapitel som motsvarar det dyk du ska göra och svara på frågorna i kunskapskontrollen.

Skillnaden är dock att du inte kommer att få något prov utan din instruktör kommer att gå igenom kunskapskontrollen med dig och förklara det du behöver veta inför dyket.

Mindre teori och mer praktik gör det roligt och enkelt att lära sig nya färdigheter.

Här är några exempel:

 

 

Djupdyk:

Det kan vara stor skillnad att dyka djupt. Ljus och färger avtar, luftförbrukningen ökar och det kan även hända att du upplever djupberusning. Under djupdyket besöker vi djupen mellan 18-30 meter.

 

Vrakdyk:

Känslan att dyka runt ett vrak med en spännande historia är enorm!

Under detta dyk lär du dig hur du på ett säkert sätt får ut så mycket som möjligt av vrakdyk.

 

Navigationsdyk:

Vi går här igenom hur man navigerar med hjälp av naturen och med hjälp av kompass. Du känner dig tryggare och kan slappna av av när du vet var du befinner dig under dyket.

 

Nattdyk:

Du kommer upptäcka att det marina livet är mer aktivt! Vi tränar en del tekniker som gör nattdykning mer njutningsfull. t.ex. hur man kommunicerar m.m.

 

Båtdyk:

Här får du lära dig rutinerna och tillvägagångssätten vid båtdykning.

Givetvis väljer vi en fin dykplats för ändamålet

Rescue Diver

 

På kursen Rescue Diver tar vi ett steg längre och gör dig till en ännu mer komplett dykare. Du lär dig i första hand hur man undviker att problem uppstår och hur man agerar på rätt sätt om och något skulle gå snett. Det är viktigt att veta hur man tar hand om sig själv och andra vid en nödsituation för att dykningen ska bli säker.

 

Kursen är lagd under två heldagar och förkravet är Advanced Open

Water Diver samt EFR (Emergency First Responder -EFR Kursen klarar du under en lektion över dagen i dykcentret).

 

I boken “Rescue Diver Manual” läser du samtliga kapitel, se därtill att läsa alla kapitel innan kursstart, så du är väl förberedd. I slutet av varje kapitel finns en kunskapskontroll där frågor skall besvaras som vi senare går igenom under kursen.

 

Praktiska övningar:

Under utbildningen har vi nio olika övningar där vi går igenom hur man reagerar på och löser det specifika problemet för just den övningen.

Efter dessa övningar genomför vi tre olika scenarion där vi slår samman olika problem för att se hur ni som räddare hittar bra och effektiva lösningar.

Divemaster

 

Divemaster kursen är för dig som vill ta ditt första steg till en karriär som professionell dykare, eller dig som vill bygga på dina kunskaper inom dykteori och ledarskap.

Kursen kan göras som en intensivkurs över 9 dagar eller under flexiblet “drop-in” system där du själv bestämmer studietakten över en längre period.

 

Förkrav:

Du ska vara certifierad PADI Rescue Diver eller ha en likvärdigt utbildning från en annan organisation. Du ska ha en Hjärt- Lungräddning och första hjälpen utbildning och om du inte har det kan vi ordna det med kursen Emergency First Response. Du ska också vara 18 år, ha en godkänd läkarundersökning för dykning och ha 20 loggade dyk.

Om du inte har 20 dyk än ger vi dig ett specialpris på dyken för att “komma ifatt”. Man ska också ha minimum 60 loggade dyk innan certifiering så om man gör en intensivkurs kan det vara lämpligt att ha runt 50 dyk när man börjar.

Teori:

Det som skiljer Dive Master kursen från alla dykkurser du tidigare gått är framför allt att du nu förväntas ta en större del av ansvaret för din inlärning. Instruktören kommer att fungera mer som en mentor än en lärare och ni diskuterar dom ämnen som du själv förberett genom självstudier.

 

Du kommer att sätta dig in i PADIs utbildningssytem som en förberedelse till att vara en del i kursverksamheten.Du kommer att lära dig dykrelaterade applikationer av ämnen såsom fysik, fysiologi, Recreational Dive Planner och dekompressionsteori.

Assistera vid kurser:

Du kommer att få vara med under dykkurser på olika nivåer av

PADIs utbildningsprogram. Detta för att du ska kunna assistera Instruktörer och i framtiden ha lättare att ta steget till Instruktör själv.

 

Räddningsövningar:

Som Dive Master ska du vara beredd på att leda räddningsinsatser så du kommer få träna på både hur man undviker att en olycka uppstår samt hur man tar hand om olika situationer.

 

Dive Master kurslitteratur:

PADI Dive Master Manual handlar om vilken roll en Dive Master har

både när det handlar om utbildning och guidning av nöjesdykare.

Dessutom förklarar den hur dyktabeller är uppbyggda. Den är pedagogiskt utformad med en sektion i slutet av varje kapitel kallad “Kunskapskontroll” som gör det lätt för dig att kolla om du har

förstått allt. Dykencyklopedin är som namnet antyder ett uppslagsverk med all teoretisk kunskap du behöver för att klara av kursen, plus lite till.

 

Praktiska övningar:

Beroende på om du väljer en intensivkurs över 9 dagar eller ett

flexibelt schema kommer den praktiska delen att vara utformad på olika sätt. Det kan handla om scenarion som är speciellt utformade för att träna olika aspekter av livet som Dive Master. Det kan också innebära att du följer olika instruktörer under kursversamheter för att skaffa dig ovärderlig rutin.

 

Dykning:

Dive Master kursen handlar självklart om dykning och du kommer att få öva både i bassäng och i havet. Det kan röra sig om allt möjligt från Open Water träning till Specialkurser och guidning av certifierade dykare. Allt för att förbereda dig på ett jobb som kräver att man tar dykningen och säkerheten seriöst men vet hur man får dykarna att ha kul.